Home

Welkom op de website van Stichting Wijkplatform De Spellewaard.

Met deze website informeren wij u over wat er speelt en leeft in de Spellewaard.

Eerst een stukje geschiedenis…

De gemeente Zaltbommel heeft een lang gekoesterde wens om het dorps- en wijkgericht werken te introduceren in de gemeente. In 2012 was het dan zover! Het eerste dorpsplatform werd opgericht in Nederhemert. In 2013 volgde De Spellewaard als 2e wijk in Zaltbommel met een eigen wijkplatform.

Wat doen wij?

Wij  zetten ons actief in voor de woon- en leefomgeving in de wijk en vormen een aanspreekpunt voor de bewoners en gemeente. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies over de leefomgeving. Ook zijn wij een belangrijke schakel tussen gemeentebestuur en inwoners die ontwikkelingen signaleren en zich actief inzetten om de leefomgeving te verbeteren.

Hoe kunt u ons vinden?

Wij komen elke 6 weken bij elkaar. In de huiskamer de  Schans, de Poort 1 Zaltbommel Vooraf aan de vergadering kunt u als inwoner van de wijk binnenlopen en het gesprek met ons aangaan. Uw opmerkingen en ervaringen over het wonen en leven in de wijk zijn erg belangrijk voor ons. U bent van harte welkom. Indien u ons wilt bezoeken klik dan hier voor het vergaderoverzicht.

Concreet;

Zoals al omschreven ondersteunen wij bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties, signaleren knelpunten en brengen deze onder de aandacht van gemeente en politiek. Maar wat houdt dit concreet in? Waarvoor kunt u bij ons terecht?

  • Aanvragen van gelden voor het organiseren van buurtactiviteiten;
  • Opmerkingen over onveilige (verkeer)situaties;
  • Bemiddelaar tussen inwoners en gemeente;
  • Verbindingsmakelaar tussen inwoners en andere instanties (zoals wijkagenten).

WAT ZIJN of DOEN WE NIET: de normale routes naar leden van het gemeentebestuur (fractieleden der politieke partijen of college) blijven gehandhaafd. Wij zijn niet het klachtenloket van de gemeente noch politie.

Wat hebben we als platform gerealiseerd?

In 2013 wij we gestart met in totaal 5 leden. Na een korte opstart periode konden we al snel praktisch en uitvoerend aan de slag. Zo dreigde het jaarlijkse St. Maartensfeest niet door te gaan in onze wijk. Dat vonden wij zo ontzettend jammer, dat we de handschoen hebben opgepakt om samen met een aantal buurtbewoners alsnog te organiseren. Hierdoor heeft in 2013 toch een St. Maartensfeest plaatsgevonden op Kazemat. Dat is niet het enige wat we hebben gedaan. Hieronder een aantal resultaten van ons wijkplatform!

  • Opruimen van zwerfafval tijdens Burendag
  • St Maartensfeest
  • Subsidies verstrekt voor enkele buurtfeesten zoals Visserij, Buitentuin en bemiddeling en ondersteuning Burendag
  • Gesprekspartner voor bewoners in het kader van veiligheid (zoals overlast gevende jongeren en additioneel mede organisatie van avond over inbraakpreventie)
  • Gesprekspartner bewoners en gemeente inzake het onderhoud aan groenvoorziening in de Kazemat