De Spellewaard

Een aantrekkelijke wijk waar veel te doen is!

Onze wijk (die begrensd wordt door de Steenweg, de Gamersche Dijk, de Leutsestraat en de Tijningenplas) beschikt over een ruim aanbod aan voorzieningen en mogelijkheden. Denk maar eens aan het Esplanadapark. Een groot park waar kinderen volop kunnen spelen en waar zij de kinderboerderij Beestenboel kunnen bezoeken en een handje mee kunnen helpen. Ook is er een speeltuin en aan honden wordt ook gedacht!

Groene wijk

Natuur en groen is duidelijk aanwezig in onze wijk. De Spellewaard heeft zelfs de meest uitgebreide groenstructuur van Zaltbommel. Deze ligt centraal in de wijk en deelt deze in tweeën. Hierdoor ontstaat een vrijwel aaneengesloten groenstructuur tussen de Tijningenplas en de Waal waar ook de volkstuinvereniging “de Kloostertuin” is gesitueerd.

Modern

De Spellewaard is modern en open opgezet en heeft een aantal speelterreinen. Aan de zuidkant van de Spellewaard bevindt zich het recreatiegebied de Tijningen Plas. Dit is een ontmoetingsplaats voor jong en oud en de thuishaven van de plaatselijke duiksportvereniging. Er kan gezwommen worden en vissers gooien er hun hengel uit.

Onderwijs

In onze wijk bevinden zich drie basisscholen, OBS de Spelwert en CBS De Leijboom en De Toermalijn voor speciaal onderwijs . De Spelwert heeft zowel een christelijke als een openbare signatuur. In het zuidelijk deel van de Spellewaard aan de Wielkamp is scholengroep de Toermalijn gevestigd. De Toermalijn is gericht op speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De Scholengroep Cambium (voortgezet onderwijs) heeft haar hoofdvestiging in de wijk de Spellewaard en wel aan de Courtine.

Actieve bewoners

Onze wijk heeft een aantal actieve bewoners zich graag inzetten voor hun buurt of straat. Een mooi voorbeeld zijn de verschillende buurtbbq’s die georganiseerd worden.