Aanvraagformulier Subsidie

Wijk- en buurtfeest, subsidie

Wat?

Het wijkplatform Spellewaard vindt dat er in onze wijken en buurten het hele jaar door kan worden gefeest en heeft daarvoor een eigen subsidiereglement op touw gezet. Daarmee erkennen we het belang , en willen we dit ook ondersteunen , van een hecht sociaal beleid in onze straten, wijken en buurten. Een wijk of buurtfeest waarop alle inwoners welkom zijn, willen we belonen met een subsidie bedrag van een n.t.b.  hoogte . Hiermee kan een gedeelte van de organisatiekosten worden gedekt.

Voor wie?

Voor al onze wijkbewoners.

Voorwaarden?

 • Om een subsidie te krijgen moet je uiteraard aan enkele voorwaarden voldoen. Het wijk- en buurtfeest moet zich richten tot alle inwoners van minstens twee straten of alle inwoners van minstens twintig huizen die een aaneengesloten geheel vormen. Als een buurt een ruimtelijk geheel vormt, moeten alle inwoners van deze buurt bij het wijk- en buurtfeest betrokken worden.
 • Privéfeesten, familiefeesten, feesten van vennootschappen of verenigingen met een ander hoofddoel dan het bevorderen van de sociale contacten binnen een buurt, activiteiten met winstoogmerk, schoolfeesten en feesten met een politiek, religieus of filosofisch karakter zijn uitgesloten.
 • Een wijk/buurt kan maar één keer per jaar een subsidie krijgen.
 • Een afzonderlijke subsidie van een n.t.b. bedrag voor buurtactiviteiten waarbij alle inwoners van een wijk of buurt worden betrokken. Deze subsidie kan slechts 1 keer per kalenderjaar worden toegekend en is niet cumuleerbaar met andere subsidies voor dezelfde activiteit.
 • Tenminste 2 weken voor de activiteit moet je de subsidie aanvragen met een bijgevoegde begroting. Het wijkplatform beslist vervolgens of je aanvraag in aanmerking komt voor een subsidie. Pas na de activiteit volgt, op basis van de binnengebrachte rekeningen en bewijsstukken, de uitbetaling met een n.t.b.  maximumbedrag .

Hoe aanvragen?

 • Via het aanvraagformulier hieronder.

 Afhandeling?

Fase Wie? Wat? Te verwachten termijn
1. Aanvraag Organisatoren Aanvraagformulier invullen Tenminste 2 weken  voor de activiteit
2. Controle Wijkplatform Toekenning subsidie Max. 1 week na aanvraag
3. Beslissing Wijkplatform Brief met goedkeuring Max. 1 week na controle
4. Bewijsdocumenten Organisator Facturen, rekeningen, foto’s, Max. 2 maanden nadat de activiteit heeft plaatsgevonden

Documenten zoals uitnodigingen, affiches, foto’s en ook de rekeningen moeten tenminste 2 maanden na de activiteit ingeleverd zijn. Dit formulier moet ingevuld worden door twee initiatiefnemers.

Aanvraagformulier

  Door het invullen en verzenden van onderstaand formulier verzoekt u het bestuur van het wijkplatform een bijdrage voor de buurtactiviteit.
  U ontvangt een afschrift van hetgeen u verzendt.

  Gegevens initiatiefnemers

  Initiatiefnemer 1

  Voornaam*
  Naam*
  Straat*
  Huisnummer*
  Postcode*
  Telefoonnummer*
  E-mail*

  Initiatiefnemer 2

  Voornaam*
  Naam*
  Straat*
  Huisnummer*
  Postcode*
  Telefoonnummer*
  E-mail*

  Rekeningnummer waar de toelage op kan gestort worden.

  IBAN-Rekeningnummer
  Op naam van

  Omschrijving van de buurt.
  Welke straat of straten (met vermelding van de huisnummers) zijn betrokken bij de buurtactiviteit?

  Hoeveel gezinnen en aantal kinderen worden uitgenodigd voor de activiteit?

  Aantal gezinnen die werkelijk meedoen ?

  Omschrijving van de activiteiten.

  Geef een korte omschrijving van de buurtactiviteit. Wat gaat er gebeuren?

  Geef een overzicht van de geraamde kosten (artikel + kostprijs en totaalprijs)

  Wanneer vindt de activiteit plaats?

  Waar vindt de activiteit plaats? (plaats van gebeuren)

  Wordt er een deelnameprijs gevraagd?
  janee
  Indien ja, hoeveel

  Krijgt de activiteit al ondersteuning via andere subsidies?
  janee
  Heeft je buurt in het verleden ook al subsidies ontvangen via dit reglement?
  janee
  Indien ja, wanneer?

  Alle volwassenen blijven verantwoordelijk voor de aanwezige kinderen, zodat ze ook zelf aanwezig dienen te blijven. Het is geen crèche voor de overigen.