REGELING ‘GROENADOPTIE
GEMEENTE ZALTBOMMEL’

Voorwaarden en spelregels:
Algemeen
 Het groen dat buiten de hoofdgroenstructuur of stedelijke hoofdstructuren valt, komt in
principe in aanmerking voor groenadoptie. Echter wordt iedere aanvraag apart beoordeeld,
gezien de hoeveelheid groenvakken binnen de gemeente;
 De groenstrook die u adopteert is een afgebakend stuk, moet groen blijven en openbaar
toegankelijk, u mag er geen hek of schutting omheen zetten of bij uw tuin betrekken.
Daarnaast is ook het plaatsen van objecten/bebouwing (zoals muurtjes, schuren etc.) niet
toegestaan, evenals het gebruik van bestratingsmaterialen, palen, kunststof, grind en/of het
houden van dieren;
 Bomen komen niet in aanmerking voor groenadoptie. Het beheer en het onderhoud van de
bomen blijft bij de gemeente. Het groenvak onder een boom kan wel in aanmerking komen
voor groenadoptie. We vragen u dan wel hier zorgvuldig mee om te gaan, zodat u geen
boomwortels of de boomstam beschadigt;
 De gemeente behoudt het recht om werkzaamheden in het stuk groenadoptie uit te (laten)
voeren (bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan kabels en leidingen). Het kan voorkomen dat bij
onderhoudswerkzaamheden (een deel van) het plantsoen gerooid moet worden. Uiteraard
vindt er daarna herstel plaats.


Uitvoering
 Bij groenadoptie krijgt u geen geld van de gemeente. Het is mogelijk om ondersteuning of
advies te krijgen als u vragen heeft over de beplanting;
 De gemeente gebruikt geen chemicaliën (bestrijdingsmiddelen) in het openbaar groen. U mag
deze ook niet gebruiken in het te adopteren groen. Ook niet voor luizen, slakken of meeldauw
bestrijding;
 In het broedseizoen (van half maart tot half juli) moet u rekening houden met broedende
vogels. Het is niet toegestaan nesten te verstoren of te vernietigen;
 Er mag in het te adopteren groen niet dieper worden gegraven dan 30 cm in verband met
mogelijke kabels en leidingen in de grond;
 Indien u de wens heeft om de inrichting van het te adopteren terrein aan te passen of de
beplanting te wijzigen, kunt u dit voorleggen aan de gemeente. Er moet hierbij rekening
gehouden worden met de Bee-deal en biodiversiteit. U dient wel zelf te zorgen voor
afstemming met de buurt;
 Bewoners zorgen zelf voor het afvoeren van het afval.
Deze regeling geldt voor onbepaalde tijd en kan zowel door de gemeente als door u (bijvoorbeeld
i.v.m. verhuizing) schriftelijk worden opgezegd. Bij beëindiging wordt gekeken naar de staat van
oplevering en indien nodig wordt deze door de bewoners in oude staat hersteld (bijvoorbeeld het
verwijderen van eenjarig goed). Een andere mogelijkheid is dat u het onderhoud in overleg met de
gemeente aan iemand anders overdraagt.


Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.