Subsidie reglement

Wijk-en buurtfeest, subsidie

Wat?

Het wijkplatform Spellewaard vindt dat er in onze wijken en buurten het hele jaar door kan worden gefeest en heeft daarvoor een eigen subsidiereglement op touw gezet. Daarmee erkennen we het belang – en willen we dit ook ondersteunen – van een hecht sociaal beleid in onze straten, wijken en buurten. Een wijk- of buurtfeest waarop alle inwoners welkom zijn, willen we belonen met een maximumbedrag van …. euro. Hiermee kan een gedeelte van de organisatiekosten worden gedekt.

Voor wie?

Voor al onze wijkbewoners.

Voorwaarden?

  • Om een subsidie te krijgen moet je uiteraard aan enkele voorwaarden voldoen. Het wijk- en buurtfeest moet zich richten tot alle inwoners van minstens twee straten of alle inwoners van minstens twintig huizen die een aaneengesloten geheel vormen. Als een buurt een ruimtelijk geheel vormt, moeten alle inwoners van deze buurt bij het wijk- en buurtfeest betrokken worden.
  • Privéfeesten, familiefeesten, feesten van vennootschappen of verenigingen met een ander hoofddoel dan het bevorderen van de sociale contacten binnen een buurt, activiteiten met winstoogmerk, schoolfeesten en feesten met een politiek, religieus of filosofisch karakter zijn uitgesloten.
  • Een wijk/buurt kan maar één keer per jaar een subsidie krijgen.
  • Een afzonderlijke subsidie van …. euro voor buurtactiviteiten waarbij alle inwoners van een wijk of buurt worden betrokken. Deze subsidie kan slechts 1 keer per kalenderjaar worden toegekend en is niet cumuleerbaar met andere subsidies voor dezelfde activiteit.
  • Tenminste 2 weken voor de activiteit moet je de subsidie aanvragen. Het wijkplatform beslist vervolgens of je aanvraag in aanmerking komt voor een subsidie. Pas na de activiteit volgt, op basis van de binnengebrachte rekeningen en bewijsstukken, de uitbetaling met een maximumbedrag van …. euro.

Hoe aanvragen?

Afhandeling?

Fase Wie? Wat? Te verwachten termijn
1. Aanvraag Organisatoren Aanvraagformulier invullen Tenminste 2 weken  voor de activiteit
2. Controle Wijkplatform Toekenning subsidie Max. 1 week na aanvraag
3. Beslissing Wijkplatform Brief met goedkeuring Max. 1 week na controle
4. Bewijsdocumenten Organisator Facturen, rekeningen, foto’s, Max. 2 maanden nadat de activiteit heeft plaatsgevonden