Terugkoppeling Wijktour De Spellewaard

Beste bewoners,

In juni waren we op 8 locaties in de wijk aanwezig en gingen met u in gesprek over de leefbaarheid in De Spellewaard. Ook verstuurden we huis-aan-huis een vragenlijst welke bewoners konden inleveren. Van de 1531 verstuurde vragenlijsten ontvingen we er 120 terug (7,6%). Tijdens de wijkbezoeken spraken we verschillende bewoners en noteerden we allerlei zaken die mensen kwijt wilden. Alle resultaten bespreken we. De rode draad nemen we mee in het vaststellen van de leefbaarheidsagenda voor de wijk. Zeg maar de speerpunten voor de komende jaren om de leefbaarheid te verbeteren of in stand te houden.

Inwoners van De Spellewaard waarderen de wijk met een 7,6.  Vooral het vele groen, de rust in de wijk en de verschillende voorzieningen die De Spellewaard kent scoren hoog. Voorzieningen als de parken, de aanwezigheid van winkels en de Tijningenplas met hondenveld worden zeer gewaardeerd. Maar ook de kinderboerderij, bibliotheek, de wandelpaden en speelgelegenheid voor kinderen stemmen tot tevredenheid.

Dat betekent niet automatisch dat er geen verbeteringen gevraagd worden. Het vele groen kan volgens u beter worden onderhouden. Er mag ook wel wat kleur worden toegevoegd met bloemen en/of bloembollen. Op het gebied van verkeer noemt u handhaving op verschillende verkeersovertredingen als aandachtspunt. Een roep om meer handhaving noteerden we ook voor hondenpoep, loslopende honden en jeugdoverlast (met name Esplanadapark, de Schans en park Kloosterwiel).

Voor de jongere jeugd mag van u wel wat meer worden georganiseerd.  Maar ook voor alle leeftijden worden voorbeeld activiteiten genoemd. Ze hebben met elkaar gemeen dat het leidt tot meer onderling contact en gezelligheid.

We zijn blij dat 31 mensen aangaven dat ze wel iets voor hun wijk willen betekenen.  Zowel concrete aanbiedingen als algemene toezeggingen. Deze mensen nodigen we binnenkort uit  om hierover vrijblijvend verder te brainstormen.

Wijkplatform De Spellewaard is bekend bij de helft van de mensen die de vragenlijst terugstuurden. Een aantal wil zich wel voor het platform, dus voor de wijk, inzetten. De eerste kandidaat sloot inmiddels aan. Het Wijkplatform blijft ook in het vervolgproces betrokken bij de leefbaarheidsagenda en zal zeker werken aan meer bekendheid.

Wijkhuis De Spellewaard is beter bekend. Maar uit de suggesties die mensen gaven voor activiteiten die daar georganiseerd kunnen worden, leiden we af dat de bekendheid veelal stopt bij de naam. Verschillende activiteiten die voorgesteld worden, staan al op de agenda. Ook hier kan in de communicatie nog winst worden gemaakt.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.